The Seaweed Bath Co Scrub - Detox - Exfoliating - Awaken - 6 fl oz